Beroepsvereniging Tekstnet: wet DBA is wel degelijk werkbaar (persbericht)

Geschreven in Actueel door Anneke Nunn

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), waarover veel commotie bestaat, is goed werkbaar voor tekstschrijvers. De wet hoeft dus niet op de schop, vindt de beroepsvereniging voor tekstprofessionals Tekstnet. De werking van de wet wordt uitgesteld tot in elk geval 2018, besloot het kabinet onlangs. Tekstnet heeft inmiddels een eigen modelovereenkomst voor tekstschrijvers gemaakt, die is goedgekeurd door de Belastingdienst.

Marèse Peters, voorzitter van Tekstnet: “Bij de Wet DBA gaat het erom dat zzp’ers moeten aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie tussen hun opdrachtgever en henzelf. Als tekstschrijvers opereren wij vrijwel altijd zelfstandig en autonoom. Opdrachten voeren we uit onder onze eigen voorwaarden: op onze eigen werkplek, op onze eigen werktijden en op onze eigen manier. Voor de gevallen waarin er tóch een vermoeden van arbeidsrelatie kan ontstaan – bijvoorbeeld omdat we voor een bepaalde tijd bij de opdrachtgever op kantoor werken – is er nu de modelovereenkomst van Tekstnet. Die is breed toepasbaar en gemakkelijk in het gebruik.”

DBA-overeenkomst naleven
Twijfel over een mogelijke arbeidsrelatie kan betekenen dat een opdracht niet doorgaat. “Daarom is het soms verstandig om een DBA-overeenkomst af te sluiten en deze ook na te leven,” zegt Tekstnet-voorzitter Peters. “Uiteindelijk kijkt de Belastingdienst naar wat er in de praktijk gebeurt.” Een paar tips voor tekstschrijvers:

  • Een overeenkomst is vooral zinvol wanneer je als tekstschrijver wordt ingehuurd voor een langere periode, op vaste tijden en op de locatie van de opdrachtgever.
  • Zet in de overeenkomst afspraken die vastleggen dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie, omdat je zelfstandig opereert.
  • Een belangrijke indicatie voor zelfstandigheid is een resultaatgerichte omschrijving van de werkzaamheden.
  • Gebruik eventueel de modelovereenkomst van Tekstnet. Deze is door de Belastingdienst goedgekeurd onder nummer 91016.72337 en te downloaden via de website van de beroepsvereniging.
  • Zorg ervoor dat je in de praktijk geen dingen doet die erop duiden dat je bij je opdrachtgever in dienst bent. Ga bijvoorbeeld alleen bij werkoverleggen zitten waar jouw project als hoofpdunt op de agenda staat.

Over Tekstnet
Tekstnet  is de beroepsvereniging voor tekstschrijvers in Nederland en Vlaanderen. Tekstnetleden schrijven en redigeren teksten voor uiteenlopende opdrachtgevers. Ook geven ze vaak training en advies over schriftelijke communicatie. Het doel van Tekstnet is het verder professionaliseren van haar leden. Daarvoor organiseert Tekstnet onder meer bijeenkomsten, workshops, intervisie en coaching. Daarnaast is Tekstnet aangesloten bij het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO).