Het Pluslidmaatschap

Blijven leren is het belangrijkste doel van onze beroepsvereniging. Daarom belonen we leden die zich voortdurend ontwikkelen als tekstprofessional én als ondernemer. Als je je regelmatig scherpt aan feedback van collega’s en trainingen, verdien je punten en daarmee je Pluslidmaatschap. Aan jou de keuze of je Pluslid wilt worden!

Als Erkend Pluslid krijg je onder meer extra korting op trainingen en workshops. En de vermelding van je Pluslidmaatschap op de site en in de zoekmachine van Tekstnet. Ook in je eigen communicatie kun je je mooi als Pluslid profileren. Zo laat je zien dat je je schrijverschap scherp houdt!

Maak van je lidmaatschap een Pluslidmaatschap

Het principe van blijvend leren brengt Tekstnet met een eenvoudig puntensysteem in de praktijk. Om Erkend Pluslid te worden of te blijven, verzamel je in 2 jaar tijd 5 Pluspunten. Een tweetal onderdelen is verplicht, de andere kies je zelf. De matrix hieronder laat de basis van het Pluslidmaatschap zien. Verderop volgt de toelichting hierbij.

A Online feedbackworkshop Tekstnet (eenmalig)

De interactieve online feedbackworkshop is je voorbereiding op de collegiale feedbackrondes (zie hieronder). Deze eenmalige workshop is verplicht voor alle leden die Erkend Pluslid willen worden of blijven. Je volgt hem individueel en online, dus waar en wanneer het jou uitkomt. Vanaf 1 augustus 2019 is deze workshop van 4 à 5 uur te volgen. Na je aanmelding krijg je een e-voucher, die je na activatie 2 maanden de tijd geeft om de workshop ineens of in meerdere sessies af te ronden. Je verdient er 1 Pluspunt mee.

B Collegiale feedbackronde Tekstnet

In groepjes van 3 Tekstnetters geef je elkaar feedback op een eigen tekst. Jij krijgt dus van 2 collega’s feedback en geeft zelf feedback op 2 teksten. Dat doe je op een prettige en opbouwende manier, zoals je geleerd hebt tijdens de feedbackworkshop. Je geeft elkaar altijd face to face feedback: via Skype/Zoom of live. Tekstnet stelt de groepjes willekeurig samen. Eenmaal per 2 jaar meedoen met een feedbackronde is verplicht voor alle leden die Pluslid willen worden of blijven. Je krijgt er maximaal 2 Pluspunten voor.

C Training en workshops volgen of geven

Je verdient Pluspunten met het volgen van trainingen, workshops en cursussen. Het gaat daarbij om trainingen die je professionaliteit als zelfstandig tekstschrijver vergroten. Gegeven door professionele instituten of trainers. Of door Tekstnet natuurlijk. Voor een training van minder dan 3 dagdelen krijg je 1 Pluspunt. Dit geldt ook voor Tekstnetwerken of soortgelijke congressen. Voor een training van 3 dagdelen of meer krijg je 2 punten. Het zelf geven van een dergelijke training binnen of buiten Tekstnet levert maximaal 1 Pluspunt op.

D Deelname intervisiegroep Tekstnet

Met je deelname aan een intervisiegroep van Tekstnet verdien je ook een Pluspunt. Daar staat leren van collega’s tenslotte centraal. Tekstnetters delen er kennis en bespreken er teksten of vraagstukken die te maken hebben met het vak van zelfstandig tekstschrijver. Je krijgt maximaal 1 Pluspunt per periode van 2 jaar als je minstens 1 jaar onderdeel uitmaakt van zo’n intervisiegroep en minimaal 3 keer aanwezig bent. Ook groepen Tekstnetters met hetzelfde karakter maar een andere naam dan ‘intervisiegroep’, vallen hieronder.

E Deelname blogteam Tekstnet

Het blogteam schrijft voor de website van Tekstnet. Binnen dit team is het de gewoonte dat elk blog vóór publicatie beoordeeld wordt door minstens 2 medebloggers. Om die reden krijg je voor deelname ook een Pluspunt. Je verdient maximaal 1 Pluspunt  als je minimaal 1 jaar deelneemt aan het blogteam en minimaal 2 blogs schrijft en laat beoordelen. Vanzelfsprekend geef je zelf ook een aantal keren per jaar feedback op een tekst van een medeblogger.

F Publiceren artikel in vakblad/boek of op vakplatform

Publiceren in een vakblad of -boek of op een vakplatform gaat zelden zonder feedback van een redactie, uitgever of andere tegenlezers. Daarom krijg je er een Pluspunt voor. Uiteraard moet die publicatie gaan over je vakkennis als tekstschrijver en dus over taal, tekst of communicatie. Het blad of platform heeft een redactie die de artikelen vóór publicatie beoordeelt en niet zomaar plaatst. Gaat het om een boek, dan is dat uitgegeven bij een serieuze uitgeverij, niet in eigen beheer. Met een publicatie verdien je maximaal 1 Pluspunt.

Puntenbeheer en bewijsvoering

Na de zomer kun je op je persoonlijke profielpagina van de vernieuwde website zelf je Pluspunten registreren en de voortgang zien. Daar laat je dan ook de bewijslast ervan zien: certificaten, deelnamebewijzen of publicaties. Het Pluspuntensysteem is verder vooral gebaseerd op vertrouwen: steekproefsgewijs vinden controles plaats.

Planning van het Pluslidmaatschap

Heb je de oude toelatingsprocedure van Tekstnet met succes doorlopen, dan ben je tot en met 2020 automatisch Erkend Pluslid. Wil je dat Pluslidmaatschap verlengen, dan heb je tot 31 december 2020 om 5 Pluspunten te verdienen. Alle activiteiten vanaf 1 januari 2018 tellen mee. Was je op 1 januari 2018 geen Erkend Tekstnetlid, dan kun je dat worden zodra je 5 punten hebt behaald. In verband met de feedbackworkshop en -rondes kan dat vanaf de zomer van 2019. Haal je in 2 jaar meer dan de benodigde 5 punten, dan kun je die niet meenemen naar een volgende Plusperiode.

Meer informatie, opmerkingen en vragen

In de zomer van 2019 volgt nog meer concrete informatie over dit Pluspuntensysteem. We introduceren dan ook de feedbackworkshop en nieuwe functionaliteiten op de website, zoals de puntenregistratie op je persoonlijke profielpagina. Heb je vragen of opmerkingen, dan hoort de Pluscommissie die graag: Pluscommissie@tekstnet.nl