Het Pluslidmaatschap

We zijn een beroepsvereniging van professionals met een sterke focus op kwaliteit. Blijvend leren is ons belangrijkste doel: je zit bij Tekstnet omdat je een (nog) betere tekstschrijver wilt worden. En natuurlijk ben je ook lid voor de collegiale gezelligheid.

Als je je voortdurend blijft ontwikkelen als tekstprofessional én als ondernemer, dan kun je Pluslid worden. We hebben voor die ontwikkeling zelf de ingrediënten in huis:

 • een vereniging van leden die zich aan elkaar kunnen scherpen;
 • een sterk aanbod aan workshops en trainingen.

Kortom: feedback en training zijn de basis voor je eigen, voortdurende ontwikkeling.

Verzamel elke 2 jaar 5 Pluspunten om Pluslid te zijn

Daarvoor volg je trainingen en scherp je je regelmatig aan feedback van collega’s. Met een eenvoudig puntensysteem brengen we het principe van blijvend leren in de praktijk. De implementatiefase van het Pluslidmaatschap loopt tot en met 2020, dus nog niet alle praktische zaken zijn geregeld. Maar vanaf 1 januari 2018 kun je al wel Pluspunten verzamelen!

 • Om pluslid te worden of te blijven, verzamel je in 2 jaar tijd 5 Pluspunten.
 • Een aantal Pluspunten/activiteiten zijn verplicht, andere mag je zelf invullen.
 • Behaalde Pluspunten zijn 2 jaar geldig (tijdens de invoeringsperiode 2018 t/m 2020 zijn je Pluspunten 3 jaar geldig).

En als je niet wil meedoen aan de collegiale feedbackrondes?

De keuze om wel of geen Pluslid te worden, is aan jou. Als je niet 1x per 2 jaar meedoet aan de collegiale feedbackronde, dan kun je geen Pluslid worden of blijven. Maar ook dan heeft Tekstnet je nog genoeg te bieden zoals de workshops, algemene voorwaarden, gezellige bijeenkomsten en de mogelijkheid om snel een vraag te stellen aan collega’s. Omdat we graag willen dat veel leden zich voortdurend blijven ontwikkelen, krijgen Plusleden 10% korting op workshops van Tekstnet vanaf 1 januari 2020.

De Pluspuntenmatrix

In het overzicht hieronder zie je hoe het puntensysteem in elkaar zit. Daaronder volgt meer uitleg.

 1. Online workshop: feedback geven op teksten
  Deze interactieve workshop is je voorbereiding op de collegiale feedbackrondes (zie hieronder). Deze eenmalige workshop is verplicht voor alle leden die Pluslid willen worden of blijven. Je volgt hem individueel en geheel online, dus op de locatie en tijd die jou het beste uitkomt. Vanaf de zomer van 2019 kun je deze workshop volgen. Je geeft zelf aan wanneer je wilt beginnen en krijgt dan een toegangsvoucher voor de e-learningomgeving. Na activering heb je 2 maanden de tijd om de workshop af te ronden. De workshop duurt in totaal ongeveer 4 à 5 uur, maar je hoeft hem niet in één keer af te ronden.
 2. Collegiale feedbackrondes
  In willekeurige groepjes van 3 Tekstnetters geef je elkaar feedback op een eigen tekst. Jij krijgt dus van 2 collega’s feedback en geeft zelf feedback op 2 teksten. Dat doe je op een prettige en opbouwende manier, zoals je geleerd hebt tijdens de online feedbackworkshop. Daarom moet je eerst die workshop afgerond hebben. Je geeft elkaar altijd face to face feedback: via Skype/Zoom, of op een afgesproken locatie (eventuele reiskosten zijn dan voor eigen rekening.) De groepjes worden samengesteld door Tekstnet. Eenmaal per 2 jaar meedoen met een feedbackronde is verplicht voor alle leden die Pluslid willen worden of blijven. Je mag per 2 jaar ook vaker meedoen, maar daarvoor krijg je dan geen Pluspunten meer.
 3. Trainingen volgen bij Tekstnet of externe organisaties
  Bewaar de deelnamebewijzen en certificaten (digitaal of prints) van alle workshops/cursussen/trainingen waarvoor je Pluspunten opvoert. Tekstnet verstrekt altijd een digitaal certificaat. Steekproefsgewijs vinden controles plaats.
 4. Pluspunten registreren
  Je registreert de behaalde Pluspunten zelf via tekstnet.nl en informeert het secretariaat zodra je 5 Pluspunten hebt gehaald. Bewaar alle bewijzen daarvan; steekproefsgewijs vinden controles plaats. Plusleden krijgen 10% korting op Tekstnet-workshops.