Over Tekstnet

Tekstnet is de beroepsvereniging van tekstschrijvers en andere tekstprofessionals in Nederland en Vlaanderen. Ons doel is om tekstschrijvers te professionaliseren en collegiaal contact tussen leden te stimuleren.

We bevorderen kennisuitwisseling en ledencontact onder meer door het forum op deze website en intervisiegroepen in heel Nederland. Tekstnet vormt zo een platform voor tekstprofessionals.

Om het vak van tekstschrijver verder te professionaliseren bieden we intervisie en coaching voor onze (aspirant)leden. En we organiseren regelmatig bijeenkomsten en workshops. Ons befaamdste initiatief op dit vlak is ‘Tekstnetwerken’, een tweejaarlijkse conferentie voor tekstschrijvers. Zo ontwikkelen we het vak als geheel, en tekstschrijvers individueel.

Belangenbehartiging van tekstschrijvers

Tekstnet komt op voor tekstschrijvers en hun positie als zzp’er. Zo kunnen leden onze algemene leveringsvoorwaarden gebruiken. In 2016 hebben we een DBA-modelovereenkomst opgesteld die tekstprofessionals en hun opdrachtgevers kunnen gebruiken. De Belastingdienst heeft onze overeenkomst goedgekeurd.

De beste tekstschrijvers zitten bij Tekstnet!

Ontstaan en ledental

Tekstnet is opgericht in 1990 en bestaat dus al meer dan een kwarteeuw. Er hebben zich nu zo’n 350 leden bij de vereniging aangesloten,

Lid worden

Ben je tekstschrijver en wil je ook:

  • Collega’s ontmoeten (en je stokpaardjes, frustraties en mijlpalen delen)
  • Je kennis vergroten (en je vakgenoten aftroeven)
  • Korting op cursussen & workshops (om alles uit je lidmaatschap te halen)

Meld je dan aan als lid. Je zult er veel plezier aan beleven!

Lid worden