Als u een opdracht laat doen door een zelfstandig tekstschrijver, wilt u er zeker van zijn dat u voor hem of haar geen loonheffingen hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Daarvoor kunt u een DBA-overeenkomst afsluiten. Maar dat is lang niet altijd nodig.

Op 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet DBA. Deze wet vraagt van opdrachtgevers en opdrachtnemers dat zij aantonen dat er tussen hen geen arbeidsrelatie bestaat. Zo nodig kunt u daarvoor een DBA-overeenkomst afsluiten. Daarin staan afspraken over de manier waarop u met uw tekstschrijver samenwerkt. Als u zich beiden houdt aan de afspraken in de overeenkomst, weet u zeker dat u geen loonheffingen hoeft af te dragen.

Wanneer is een DBA-overeenkomst nodig?

Een DBA-overeenkomst is alleen nodig voor opdrachten waarbij mogelijk  sprake is van een arbeidsrelatie. Bijvoorbeeld als u een tekstschrijver voor langere tijd op vaste tijden bij u op de redactie of communicatieafdeling laat werken.

Een DBA-overeenkomst is niet nodig wanneer de zelfstandigheid van de tekstschrijver overduidelijk is. Denk aan afgebakende opdrachten met een duidelijke resultaatverplichting, die de tekstschrijver op zijn eigen kantoor uitvoert of incidenteel bij u.

Hoe komt u aan een DBA-overeenkomst?

Tekstnet heeft een heldere, eenvoudige modelovereenkomst opgesteld voor tekstopdrachten. Deze is goedgekeurd door de Belastingdienst onder nummer 91016.72337. De overeenkomst is bedoeld als bijlage bij een offerte of opdrachtbevestiging. Vraag uw tekstschrijver dus eerst om een offerte te maken of maak zelf een opdrachtbevestiging en voeg de DBA-overeenkomst daaraan toe. In de overeenkomst zelf hoeft u dan alleen nog maar uw adresgegevens in te vullen en het nummer van de offerte of opdrachtbevestiging. Download de DBA-modelovereenkomst van Tekstnet (bewerkbare versie in Word).

Overigens kunt u ook  zelf – bij voorkeur samen met uw opdrachtnemer – een DBA-overeenkomst opstellen en die laten goedkeuren door de Belastingdienst. Of u kunt gebruikmaken van een van de modelovereenkomsten die de Belastingdienst heeft gepubliceerd. Let er wel op dat de overeenkomst alleen geldig is als deze door u en de tekstschrijver is ondertekend.

Moet u voor elke opdracht een aparte overeenkomst afsluiten?

Voor alle opdrachten waarvoor een DBA-overeenkomst nodig is, kunt u dezelfde modelovereenkomst gebruiken. Wel moet u daarin per opdracht extra gegevens invullen, bijvoorbeeld over de inhoud en duur van de opdracht. Besteedt u regelmatig korte opdrachten uit aan dezelfde tekstschrijver? Dan kunt u ook een DBA-overeenkomst afsluiten voor een of meerdere jaren. Een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst is vijf jaar geldig.

Heeft u met een DBA-overeenkomst al uw risico’s afgedekt?

Een DBA-overeenkomst biedt alleen zekerheid als beide partijen zich in de praktijk houden aan de afspraken die in de overeenkomst staan. Constateert de Belastingdienst dat de werkwijze in de praktijk toch wijst op een arbeidsrelatie, dan kunt u alsnog naheffingen krijgen.

Wat heeft de nieuwe regering afgesproken over de Wet DBA?

In het regeerakkoord van oktober 2017 heeft de regering aangekondigd dat de Wet DBA wordt afgeschaft. In plaats daarvan komt er een opdrachtgeversverklaring die u via een webmodule kunt aanvragen. De verwachting is dat de nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2020 ingaat. Tot die tijd blijft de Wet DBA bestaan, maar wordt hier niet op gehandhaafd. 

De Belastingdienst kan tot 1 januari 2020 nog wel controles uitvoeren. Maar u kunt geen boete of naheffingen krijgen als de inspecteur constateert dat er sprake is van een verkapt dienstverband. Een uitzondering geldt voor opdrachtgevers die opzettelijk de regels overtreden. U leest hier meer over in de Kamerbrief van minister Koolmees van 9 februari 2018.

Meer informatie