Komt er op een ALV iets ter sprake waarover je wilt stemmen, maar kun je tijdens de ALV zelf niet aanwezig zijn? Dan kun je stemmen met een volmacht. Een volmacht is een formulier waarop je iemand anders schriftelijk toestemming geeft om voor jou te stemmen.

Twee soorten volmacht

Volmachten zijn er in twee smaken: algemene volmachten en doelvolmachten.

  • Met een algemene volmachtgeef je iemand anders de bevoegdheid om namens jou een stem uit te brengen tijdens de vergadering. De gevolmachtigde mag naar eigen inzicht voor jou stemmen. Je vertrouwt de gevolmachtigde jouw stem toe.
  • Met een doelvolmachtgeef je één of meer agendapunten aan hoe de gevolmachtigde voor jou moet stemmen. Je geeft dus een specifieke steminstructie.

Download hier je volmacht

Je kunt hier een blanco volmacht downloaden. Op de volmacht geef je zelf aan hoe je hem gebruikt: als algemene of als doelvolmacht.

Vul de volmacht in, zet je handtekening eronder en geef hem mee aan de gevolmachtigde. Die levert hem aan het begin van de vergadering in bij de secretaris.

Je kunt de volmacht ook via e-mail aan onze secretaris sturen. Doe dat uiterlijk 24 uur vóór de vergadering.