Vanessa Goad

Geschreven in Spotlight door Marcel Uljee

“Mijn passie is te werken met woorden en beelden die inspireren, met vraagstukken die een verschil kunnen maken.” Eens in de maand zetten we een Tekstnet-collega in de spotlight. Deze keer is dat Vanessa Goad (with an English version):

Hoe en wanneer ben je tekstschrijver geworden?
Tijdens mijn carrière als advocaat (in het Verenigd Koninkrijk), webredacteur en communicatieadviseur heb ik teksten bewerkt of geschreven (in het Engels). Ik startte VanGo Creative Content vier jaar geleden, nadat ik als webredacteur had gewerkt voor The Pew Charitable Trusts (Pew) in Brussel.

Wat voor werk doe je?
Mijn passie is te werken met woorden en beelden die inspireren, met vraagstukken die een verschil kunnen maken. Ik geniet ervan om beknopte, overtuigende, SEO-vriendelijke webteksten te schrijven, die de boodschap van een klant duidelijk communiceren. Ik draag ook graag bij aan de ontwikkeling van een goed ontworpen website: ik kan zelf rechtstreeks in een contentmanagementsysteem werken. Ik bewerk ook teksten die door niet-Engelstaligen zijn geschreven, vertaal van het Nederlands naar het Engels, en pas webcontent aan voor specifieke doelgroepen (transcreatie).

Wat is jouw kracht als tekstschrijver?
Creativiteit, nieuwsgierigheid, toewijding, oog voor detail en structuur, en liefde voor de Engelse taal.

Wat is bijzonderste wat je als tekstschrijver is overkomen?
Nu de onrust en onzekerheid van de Brexit alleen maar toenemen, ben ik net begonnen om Britten die in Nederland wonen gerust te stellen over hun situatie in het geval van Brexit. Dat doe ik als senior webredacteur voor de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Waarom ben je lid geworden van Tekstnet? Wat heb je aan Tekstnet?
Als Engelstalige webredacteur en copywriter, die meer dan 21 jaar in Nederland woont (en ook de Nederlandse nationaliteit heeft), is het erg leuk om contact te maken met andere copywriters. Tekstnet biedt ook interessante workshops die goed zijn voor het verbeteren, bijwerken of leren van nieuwe vaardigheden, en die even relevant zijn, of je nu in het Nederlands of Engels werkt.

English version:

How and why did you become a copywriter?
Throughout my career as a (UK) lawyer, web editor and web communications consultant, I have edited or written texts (in English). I started VanGo Creative Content four years ago, after working as web editor for The Pew Charitable Trusts (Pew) in Brussels.

What sort of work do you do and for whom?
My passion is working with English texts and visuals that engage and inspire, where possible on issues that make a difference. I really enjoy creating concise, convincing web copy, optimised for SEO, that communicates a client’s message. It is also rewarding to contribute to the development of a well-designed website: I can work directly in a content management system. I also edit texts written by non-native English speakers, translate from Dutch to English, and adapt web content for specific audiences (transcreation).

What is your strength as a copywriter?
Creativity, curiosity, commitment, an eye for detail and structure, and a love of the English language.

What is the most unusual thing you have experienced as a copywriter?
As Brexit turmoil and uncertainty increase, I have just started to help reassure British nationals living in the Netherlands regarding their situation in the event of Brexit, as senior web editor for the Dutch Immigration and Naturalisation Service.

Why did you become a member of Tekstnet?
As an English (web) editor and copywriter living in the Netherlands for over 21 years (I also have Dutch nationality), it’s really nice to connect with Dutch copywriters. Tekstnet also offers some interesting workshops which are great for improving, updating or learning new skills, and are equally relevant whether you are working in Dutch or English.

Vanessa Goad – www.vangocreativecontent.com