Relatiemagazine over onderwijs

Geschreven in Trots op, Uncategorized door Marcel Uljee

Erg leuk om in november 2018 met mijn ‘vaste’ fotograaf vijf basisscholen te bezoeken voor dit relatiemagazine van onderwijsadviesbureau RPCZ uit Vlissingen. Deze scholen, sommige bedreigd met sluiting vanwege dalende leerlingenaantallen, hadden het traditionele leerstofjaarklassensysteem doorbroken. Het werkte niet meer, de school was er te klein voor, of voor te veel kinderen was het te zeer een keurslijf. De school had weer een boost gekregen door het leren anders te organiseren. Ik zag en bewonderde de inzet en het enthousiasme van teamleden. Ik sprak met hen en met hun directeuren, knoopte gesprekjes aan met leerlingen. Ik liet me rondleiden over ‘middenpleinen’, langs instructietafels en door ‘units’: samengevoegde groepen (groep 4, 5 en 6, of 5 en 6, 7 en 8 etc.) in soms letterlijk samengevoegde lokalen. We fluisterden in stilteruimtes waar kinderen zelfstandig werkten.

Op mijn kantoor maakte ik er mooie verhalen van. Uit de vele foto’s koos ik de meest passende en meest aansprekende. Tekst en beeld zorgden zo voor goede en bruikbare reportages voor de opdrachtgever. Net als bij de andere twee magazines die ik eerder voor hen mocht maken.

Aly Breemhaar – www.breemhaartekst.nl