Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van Tekstnet bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich ervoor inzetten dat de vereniging goed draait en zich verder ontwikkelt.

Bestuur: v.l.n.r. Leonore Pulleman, Marèse Peters, Janine Scheper en Arthur Snaauw. Niet op de foto: Ingrid Brons

Vacature

Hoewel we tijdelijk een externe penningmeester hebben, zoeken we nog een lid dat de functie van penningmeester wil vervullen. Heb je interesse? Kijk dan op de vacaturepagina op het besloten deel van deze website.

Marèse Peters

voorzitter

T: 06 – 414 61 396

E: marese@streeptekst.nl

Janine Scheper

vicevoorzitter

T: 023 – 551 85 53

E:  janine@jhsteksten.nl

Leonore Pulleman

secretaris

076 – 520 71 67

E:  Leonore@pullemancommunicatie.nl

Arthur Snaauw

commissie KIK (Kennis, Inspiratie & Kunde)

T: 072 – 571 85 80

E: a.snaauw@textart.nl

Marnix-H. Simonis

bestuurslid communicatie

T: 06 – 555 11 612

E: info@tekstbureautonijn.nl

Inge Neffke

penningmeester

E: penningmeester@tekstnet.nl