Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van Tekstnet bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich ervoor inzetten dat de vereniging goed draait en zich verder ontwikkelt.

Bestuur: v.l.n.r.  Leonore Pulleman, Marèse Peters, Janine Scheper en Arthur Snaauw. Niet op de foto: Ingrid Brons

Vacature

We hebben een vacature voor de functie van penningmeester. Heb je interesse? Kijk dan op de vacaturepagina op het besloten deel van deze website.

Marèse Peters

voorzitter

T: 06 – 4146 1396

E: marese@streeptekst.nl

Janine Scheper

vicevoorzitter

T: 023 – 5518553

E:  janine@jhsteksten.nl

Leonore Pulleman

secretaris

076 – 5207167

E:  Leonore@pullemancommunicatie.nl

Arthur Snaauw

commissie KIK (Kennis, Inspiratie & Kunde)

T: 072 – 571 8580

E: a.snaauw@textart.nl

Ingrid Brons

bestuurslid communicatie

T: 06 – 10265890

E: info@ingridbrons.nl

Inge Neffke

penningmeester

E: penningmeester@tekstnet.nl