Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van Tekstnet bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich ervoor inzetten dat de vereniging goed draait en zich verder ontwikkelt.

Bestuur: v.l.n.r.  Leonore Pulleman, Marèse Peters, Janine Scheper en Arthur Snaauw. Niet op de foto: Ingrid Brons

Vacature

Hoewel we tijdelijk een externe penningmeester hebben, zoeken we nog een lid dat de functie van penningmeester wil vervullen. Heb je interesse? Kijk dan op de vacaturepagina op het besloten deel van deze website.

Marèse Peters

voorzitter

T: 06 – 4146 1396

E: marese@streeptekst.nl

Janine Scheper

vicevoorzitter

T: 023 – 5518553

E:  janine@jhsteksten.nl

Leonore Pulleman

secretaris

076 – 5207167

E:  Leonore@pullemancommunicatie.nl

Arthur Snaauw

commissie KIK (Kennis, Inspiratie & Kunde)

T: 072 – 571 8580

E: a.snaauw@textart.nl

Ingrid Brons

bestuurslid communicatie

T: 06 – 10265890

E: info@ingridbrons.nl

Inge Neffke

penningmeester

E: penningmeester@tekstnet.nl