Over tarieven

Geschreven in Actueel door Anneke Nunn

Regelmatig krijgen we de vraag of we richtlijnen kunnen publiceren over de uurtarieven van tekstschrijvers. Advies mag Tekstnet daar van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) niet over geven. Het zou vrije concurrentie in de weg staan.

Wat we wel kunnen doen is de resultaten van enquêtes onder onze leden delen.

Wat is je gemiddelde uurtarief?

Eind 2015 hielden we voor het laatst zo’n leden-enquête waarin het onderwerp uurtarieven aan de orde kwam. 103 Tekstnetters vulden de enquête in – zo’n 32% van ons bestand. De uitkomst:

  • 45% hanteert een uurtarief tussen 50 en 75 euro
  • 37% hanteert een uurtarief tussen 75 en 100 euro
  • een klein percentage vraagt bedragen tussen 25 en 50 euro of meer dan 100 euro per uur

Ter vergelijking: in de ledenenquête van 2009 lagen de gemiddelden iets hoger. Bijna 50% van de respondenten rekende toen een uurtarief tussen 75 en 100 euro.