Waarom een toelatingsprocedure bij Tekstnet?

Iedereen kan zich tekstschrijver noemen. Om de professionaliteit van onze leden te kunnen garanderen, beoordelen we de kwaliteit van hun in opdracht gemaakte teksten.

In 2018 wordt Tekstnet een vereniging zonder beoordelingsprocedure aan de poort. Als je wilt kun je er dit jaar nog wel aan deelnemen.

Bij de toelatingsprocedure bekijken we aan de hand van 2 van jouw recente teksten of je alle vaardigheden van een tekstschrijver hebt:

  • natuurlijk je schrijfvaardigheid,
  • maar ook je adviesvaardigheden
  • en het vermogen om te reflecteren op je werk.

De toelatingsprocedure is geen wassen neus, ook niet voor ervaren tekstschrijvers. We willen dat leden aan strenge criteria voldoen. Stuur daarom je beste werk in.

Wat beoordelen we?

We kijken niet alleen naar de teksten zelf, maar vragen je ook om een toelichting. Beschrijf hoe je teksten tot stand zijn gekomen, welke adviezen je hebt gegeven, welke keuzes je hebt gemaakt en waar je wel en niet tevreden over bent.

Tip
Weinig teksten blijken bij analyse perfect te zijn, maar voor de tekortkomingen zijn vaak goede verklaringen.

Wat beoordelen we niet?

Natuurlijk zijn voor tekstschrijvers ook andere (ondernemers)vaardigheden van belang. Bijvoorbeeld  je werk plannen en organiseren en jezelf profileren in de markt. Maar die vallen buiten het bestek van de beoordeling.

Wat zijn de criteria voor tekstkwaliteit?

Om ons oordeel zo objectief mogelijk te maken, hanteren we vaste criteria. Je teksten moeten passen bij doelgroep en doel. Verder moet je je keuzes consequent en correct uitwerken.

Waar zijn de criteria op gebaseerd?

We analyseren teksten met een checklist met vijftien ijkpunten. Die checklist is gebaseerd op het CCC-model voor tekstkwaliteit van Jan Renkema plus drie extra criteria: communicatiekracht, creativiteit en concept.

Wat heb je zelf aan de toelating?

Lang niet alle opdrachtgevers weten wat het inhoudt dat Tekstnet je heeft  toegelaten. Maar dat kan jij ze wel vertellen om een professionele indruk te maken. Ook kun je zelfvertrouwen ontlenen aan de toelating. Een soort beroepskwalificatie.

En als ik al heel ervaren ben?

Schrijf je al  lang en heb je tevreden opdrachtgevers? Dan raden we je toch aan de toelatingsprocedure te doorlopen. Je krijgt dan gedegen feedback op je teksten waarmee je je schrijfvaardigheden kunt verbeteren. Want iedereen heeft wel een blinde vlek.