Algemeen, communicatie, journalistiek

Het lingeriedenken. Creatief bladenmaken, succesvol communiceren (2008), Rob van Vuure
Hoe verleid je de lezer? Rob van Vuure vertelt het in volle vaart in dit dikke vervolg op De arrogantie van het buikgevoel.
Met veel voorbeelden, zoals 98 invalshoeken voor het onderwerp ‘asperges’, de 191 beste coverteksten en vier pagina’s met interviewvormen.Inspirerend, niet alleen voor bladenmakers!
(Annet Huizing)

De plakfactor (Made to Stick) (2007), Dan & Chip Heath
Of een idee blijft hangen of niet, hangt af van hoe je het over het voetlicht brengt. Het gaat vaak niet om de inhoud. Ook slechte ideeën hebben soms succes, of onware verhalen verdringen de waarheid. Denk maar aan alle broodje-aapverhalen. Dit boek gaat over de manier om een idee met succes onder de aandacht brengen. Zo, dat het blijft hangen in de hoofden van je doelgroep.
(José de Vreede)

Neuro Web Design (2009), Susan M. Weinschenk, Ph.D.
Hoe je een website zodanig opzet (qua ontwerp en tekst) dat de boodschap verschillende delen van het brein aanspreekt. What makes them click? Over onder andere het effect van ratingsreviewsnarratives en storytelling. Engelstalig, toegankelijk geschreven.
(Leonore Pulleman)_

Diverse boeken over creatief schrijven van (zakelijke) teksten

 • Het geheim van het schrijven, Edwin Lucas en Marcel Uljee.
 • Creatief schrijven, Karel Witteveen.
 • Hoe schrijf ik een scriptie, Umberto Eco. Gaat niet alleen over het schrijfproces, maar ook over het kiezen van een onderwerp, het ordenen van informatie enz.
 • Het schrijven van een leesbare scriptie, ooit uitgegeven door NRC.
 • Bijlage van de Oxford Advanced Learner’s Dictionary: de Oxford Writing Tutor, met allerlei handige schrijftips o.a. voor essays, scripties en presentaties. Weliswaar in het Engels, maar de strekking ervan geldt natuurlijk ook voor Nederlandse teksten.
 • Verleid met woorden. De kunst van overtuigend schrijven door Lindsay Camp.
 • On writing well. The classic guide to writing nonfiction, William Zinsser.

Specifieke genres

Beleidsteksten, rapporten

 • Rapportbestrijding! Tegen de papieren plaag (2010), Michiel Boswinkel.
  Helder betoog over waarom organisaties old school-rapporten moeten bestrijden: overbodige, veel te omvangrijke of ontoegankelijke teksten. En met een duidelijke visie op hoe het wel moet. Boswinkel is trainer schriftelijke communicatie bij Vergouwen Overduin en verzilvert in dit boek zijn jarenlange ervaring. Niet alleen met tekstfeedback, maar ook met weerstanden bij organisaties om wat te doen met die feedback. Zeer herkenbaar voor tekstschrijvers en redacteuren.
 • Check je beleidstekst, Eric Tiggeler.
 • Overtuigende advies- en beleidsrapporten, Henriette Houet en Elsbeth Teeling.
 • Het schrijven van beleidsadviezen, Riny Jans.
 • Schrijven van beleidsnotities, Rinke Berkenbosch en Willem Koetsenruijter, Noordhoff Uitgevers.
 • Beleidstekstwijzer van Rob Neutelings (wellicht niet meer in druk).

Webteksten

 • Handboek Webredactie, Geert Poort en Corona de Wert.

Spelling, grammatica, stijl

Vraagbaak Nederlands (2005), Eric Tiggeler
Wat mij betreft het prettigste opzoekboek voor spelling- en taalkwesties. Met een uitstekende index, handige voorbeelden én zeer toegankelijk geschreven. Handig is bijvoorbeeld de lijst met alle struikelblokken in de serie ‘los, vast of met een streepje’ en de lijsten met alle regels voor het gebruik van hoofdletters en de schrijfwijze van afkortingen. Ook staan vrijwel alle ‘Engelse’ werkwoorden erin met hun vervoeging.
(Marlies Wopereis)

Prisma lexicon voorzetsels (2010), Riemer Reinsma
Twijfel je wel eens welk voorzetsel je moet gebruiken? Woordenboeken helpen je vaak niet verder. In dit lexicon vind je een handig overzicht van vaste voorzetselcombinaties.

En verder:

 • Check je tekst, Eric Tiggeler. Goedkoop, toegankelijk. basic.
 • Handboek Stijl, Burger & De Jong.

Beeld

Napkin Sketch Workbook (2010), Dan Moyer
Luchtig maar handig boekje over uitleggen met beelden, wanneer beeld handiger is dan woorden en hoe je een duidelijk schets kunt maken (die een ontwerper verder kan uitwerken). Ook interessante literatuurlijst.
(Anneke Nunn)