Selecteren

 • Loop door de tekst en schrijf zoveel mogelijk verschillende trefwoorden op die de inhoud van het document bepalen. Hou daarbij in gedachten welke lezersgroepen deze tekst onder ogen komen en op welke trefwoorden zij mogelijk willen zoeken.
 • Een woord dat op iedere pagina voorkomt, vormt geen goede selectieve ingang.
 • Denk na over het detailniveau. ‘Stadsblad’, ‘Stadsnieuws’ en ‘Het suffertje’ zijn misschien samen te voegen onder ‘lokale kranten’.
 • Kies volledige gelijkwaardige niveaus, dus niet ‘allochtonen’ naast ‘Turken’, en als je ‘Turken’ kiest dan ook ‘Marokkanen’.

Zoeken

 • Laat Word automatisch zoeken (onder ‘bewerken’) naar de trefwoorden en noteer de pagina’s waarop ieder trefwoord voorkomt. Geen verwijzingen noteren die voorkomen in de inhoudsopgave, in metacommunicatie of andere plaatsen waar inhoudelijk geen informatie over het trefwoord te vinden is. Een lezer zou zich immers ‘genept’ voelen als hij hier ging zoeken.
 • Check goed of het gezochte woord ook de betekenis heeft die je zoekt. Als je zoekt op ‘partij’ in de betekenis van ‘politieke partij’, dan wil je niet verwijzen naar ‘ook allochtone jongeren waren van de partij op het festival’.
 • Zoek niet op ‘buurtactiviteiten’, maar op ‘buurt’ en kijk dan of het om activiteiten gaat. Vaak staat er in de tekst ook ‘activiteiten in de buurt’. Die zou je anders mislopen. Zoek niet op ‘eenzaamheid’, maar op ‘eenzaam’. Wel zijn ‘buurtactiviteiten’ en ‘eenzaamheid’ goede trefwoorden voor in het register.
 • Enkelvoud of meervoud doet er niet toe. Zoek voor het trefwoord ‘ambtenaar’ dus ook op ‘ambtenaren’.
 • Verzamel of bedenk ook veelvoorkomende synoniemen voor de trefwoorden. In het register komt bij het synoniem te staan ‘zie x’, waarbij x het originele trefwoord is. Dit is service aan de lezer.
 • Zoek ook op de synoniemen en vermeld de verwijzingen bij de originele trefwoorden. Bijvoorbeeld: alle pagina’s waarop voorkomt ‘etnische afkomst’, ‘etnische groepen’, ‘etnische groeperingen’ komen te staan bij het trefwoord ‘etnische groepen’.

Noteren

 • Noteer ‘politieke betrokkenheid’ zowel als ‘politieke betrokkenheid’ als ‘betrokkenheid, politieke’.
 • Typ de trefwoorden in in Word met kleine letters (tenzij het om namen gaat).
 • Laat Word automatisch alfabetiseren (onder ‘tabel’ en vervolgens ‘sorteren’).
 • Typ de paginanummers achter de trefwoorden gescheiden door een komma. Voeg ‘5, 6, 7, 8’ samen tot ‘5-8’.
 • Scheid de trefwoordenlijst na de behandeling van trefwoorden met één bepaalde letter door een witregel en begin het volgende rijtje (die met een nieuwe letter) met een vette letter. Zie het voorbeeld hieronder.

Voorbeeld van een register

allochtone organisaties 7, 28, 29, 46
ambtenaren 6, 21, 23-25, 29, 57, 63, 64

bestuurders 6, 9, 21-23, 45, 63
betrokkenheid, sociaal-maatschappelijke 6, 27-29, 46, 50, 63, 64
betrokkenheid, politieke 7, 9, 31, 35, 52, 55, 57, 62, 63
bezoekspreekuur 22
burgemeester 6, 19, 21, 22, 64
buurt 5, 7, 15, 17-19, 29, 30, 38, 39, 47, 48, 52, 54, 63, 64
buurtactiviteiten 9, 27, 29, 47-49
buurtbeheer 7, 31, 34, 39, 47
buurtraad 7, 8, 27, 30, 56, 64
buurtvoorzieningen 8, 27, 30

civiele gemeenschap 9, 55, 59-63
collegepartijen 6, 21, 64
contact met ambtenaren 6, 21, 23-25, 29, 63, 64
contact met bestuurders 6, 9, 21-23, 29, 45, 63

deelraadsleden 22, 29, 45, 63

eenzaamheid 5, 52
etniciteit 9, 19, 31, 33, 34, 36, 37, 43, 44, 54-59, 61
etnische groepen 7, 9, 11, 12, 17, 21, 27, 31, 32, 35, 43-46, 49, 50, 52-54, 56, 57, 59-64
etnische identiteit 5, 49-52
etnische netwerken 55, 59-61

gemeenteraadsleden 6, 8, 16, 22, 33, 34, 45, 63
gemeenteraadsverkiezingen 7, 8, 18, 31, 34-36, 44, 53, 55, 56, 63
geslacht 5, 11, 17, 37, 43, 45, 46, 50, 52

hulp 7, 27, 28

ideële organisaties 6, 7, 9, 28, 29, 46, 47, 64
imago gemeente Amsterdam 25
inkomen 49, 55, 62
inspraak- en informatiebijeenkomsten 8, 11, 31, 34, 37, 38, 45, 49, 52
inspraakmogelijkheden 7-9, 38, 63

kerkelijke organisaties 7, 27-29, 53, 54

leeftijd 7, 9, 11, 27, 31, 33, 35, 36, 43-52, 55, 62
lokale kranten 32, 33
lokale politiek 6, 21, 31, 34, 43, 63, 64
lokale televisie 32, 33, 49, 50, 53

Tekst: Jeanine Mies