Intervisiegroep Den Haag

De intervisiegroep Den Haag heeft in 2018 een (door)start gemaakt. We komen vier keer per jaar bij elkaar, roulerend bij één van ons op kantoor in Den Haag. We bespreken dan een of twee casussen: een werkkwestie die iemand graag aan de groep voorlegt. Dat doen we aan de hand van vragenrondes, of een andere werkvorm. Alternatief is dat we een korte tekst bespreken van een van ons volgens de hardopleesmethode, of dat we een paar vragen behandelen uit het marketingkaartspel ‘Schat in de markt’. De bijeenkomsten gaan bijvoorbeeld over acquisitie, omgaan met klanten, drijfveren of grenzen stellen. Ook wisselen we tips uit over bijvoorbeeld kantoorruimte, boeken en cursussen. Reflectief en praktisch.

Deelnemers:

Susan de Boer

Marieke Bos

Els Jelierse

Nelleke de Jong

Bastiaan van Koppen

Thessa Lageman

Ans Meiborg

Jeanine Mies

Carolien Nout

Ingeborg van der Vorm

Contactpersoon:

Thessa Lageman
info@thessalageman.com