Intervisiegroep Hart van Nederland

In de zomer van 2014 hebben vijf (aspirant-)leden uit Soest, Ede, Putten en Driebergen elkaar gevonden in Amersfoort. Al snel bleek dat wij een behoefte delen om kennis en ervaring uit te wisselen en om te sparren met collega’s. Daarom komen wij nu een keer in de twee maanden op dinsdagmiddag bij elkaar in Amersfoort. Tijdens de bijeenkomsten verdelen we onze tijd en aandacht tussen vakinhoudelijke onderwerpen en ondernemerszaken. Iedere sessie heeft een thema en daarbinnen brengt iemand een case in. Daarnaast deelt een van de leden haar kennis over dit thema. Zo zoeken (en vinden) wij manieren om ons blijvend professioneel te ontwikkelen.

Deelnemers:

Gerda van Beek
Jolette van Eyden
Liesbeth de Goede
Kirsten Huisman
Lisette de Jong
Linda van ’t Land
Karin Michielsen

Contactpersoon:

Kirsten Huisman
06-81355507 of
kirstenhuisman@hotmail.com