Jan Broeks

Geschreven in Spotlight door Marcel Uljee

“Het gaat om de juiste tone of voice, om een boodschap met effect. Telkens wanneer dat lukt, denk ik: fijn werk hebben wij tekstschrijvers toch.”

In deze rubriek zetten we een Tekstnet-collega in de spotlight. Deze keer is dat Jan Broeks:

Wat voor werk doe je en voor wie?
Opdrachtgevers schakelen mij in voor de teksten voor hun brochure of website. Of voor artikelen voor hun personeelsblad of relatiemagazine, op basis van interviews. Behoorlijk divers dus, al schrijf ik inmiddels vooral voor bedrijven met een duidelijke relatie met de bouw en techniek. Denk naast een bouwgroep ook aan vastgoedontwikkelaars en architecten. En naast een elektrotechnisch dienstverlener ook aan leveranciers van duurzame energieoplossingen.

Wat vind je het leukste aan je werk?
Zoals elke tekstschrijver scherp ik een tekst graag verder aan, kijk ik met plezier hoe een zin nóg krachtiger overkomt. Toch is schrijven uiteraard meer dan dat. Het gaat om de juiste tone of voice, om een boodschap met effect. Telkens wanneer dat lukt, denk ik: fijn werk hebben wij tekstschrijvers toch.

Wat is jouw kracht als tekstschrijver?

Deze vraag beantwoord ik graag met de opmerking van een mede-Tekstnetter, die me vertelde dat mijn teksten de identiteit van een bedrijf goed belichten. Een mooi compliment. Vooral ook omdat het de essentie van het tekstschrijven raakt.

Hoe zie je de ontwikkelingen van het vak?
Online heeft het tekstschrijven verbreed, al blijft print net zo belangrijk. Nu er steeds meer kruisbestuiving is tussen beide werelden, is het aan de tekstschrijver om alle mogelijkheden goed voor ogen te houden. Via welke weg breng ik een boodschap zo goed mogelijk over? Die vraag speelt een steeds grotere rol.

Wat heb je aan Tekstnet?
Workshops die verdiepen. Binding met het vak. Het tweejaarlijkse Tekstnetwerken. En ook een meerwaarde: intervisie, waarbij groepjes Tekstnetters regelmatig met elkaar om tafel gaan. Bijvoorbeeld om elkaars werk te beoordelen, of om te praten over wat hen als ondernemer bezighoudt. De open sfeer waarin dat gebeurt, de wil om kennis te delen en elkaar te versterken: dát is Tekstnet voor mij.

Jan Broeks — www.janbroeks.nl