Nu beschikbaar: DBA-overeenkomst van Tekstnet

Geschreven in Actueel door Webadmin Tekstnet

In het najaar van 2016  is de DBA-overeenkomst van Tekstnet goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze is nu voor iedereen beschikbaar op Tekstnet.nl. De overeenkomst is bruikbaar voor alle mogelijke tekstopdrachten: van schrijf- en redactieklussen tot vertalingen en tekstadviestrajecten. In de bijbehorende toelichting lees je alles over het gebruik ervan.

‘Is een modelovereenkomst nog wel nodig?’, vroegen velen zich af na de Kamerbrief die staatssecretaris Wiebes op 18 november publiceerde. In die brief kondigde hij aan dat de handhaving op de Wet DBA tot 1 januari 2018 wordt opgeschort. Maar daarmee zijn de wet en de modelcontracten niet van de baan. Doe je een opdracht waarbij er twijfel kan zijn of er sprake is van een dienstverband? Dan is het nog steeds de bedoeling dat je een DBA-contract afsluit. Maar lukt het je nog niet meteen om je perfect aan dat contract te houden? Dan krijg je voorlopig geen boete. Je hebt dus nog tot 2018 de tijd om met deze Tekstnet-overeenkomst te experimenteren. De bijbehorende toelichting helpt je daarbij.

Modelcontract Belastingdienst als basis
De Tekstnet-overeenkomst is gebaseerd op de ‘Algemene modelovereenkomst Geen werkgeversgezag’ van de Belastingdienst. De inhoud van beide overeenkomsten is nagenoeg gelijk, maar in de vorm hebben we enkele dingen gewijzigd. Zo is het taalgebruik toegankelijker en minder juridisch: bij Tekstnet staan we immers voor begrijpelijke taal. Daarnaast hebben we de artikelen weggehaald die al in onze algemene voorwaarden staan. Het leek ons overbodig om die in de DBA-overeenkomst te herhalen.
 
Zo min mogelijk administratieve rompslomp
Verder viel ons op dat in de modelovereenkomst van de Belastingdienst vrij veel invulvelden staan, zoals de omschrijving van de opdracht, de duur en de prijs. Maar dit staat allemaal al in de offerte die je als tekstschrijver naar je opdrachtgever stuurt. Daarom hebben we besloten om simpelweg naar die offerte te verwijzen. Hierdoor hoef je in de overeenkomst nog maar heel weinig in te vullen en blijft de administratieve rompslomp beperkt. Dit betekent wel dat je offerte aan bepaalde eisen moet voldoen. In de toelichting lees je welke eisen dat zijn.
 
Geen gezagsverhouding
Dat we als basis hebben gekozen voor de ‘Algemene modelovereenkomst Geen werkgeversgezag’, is omdat deze overeenkomst goed aansluit bij de praktijk van de gemiddelde tekstprofessional en zijn opdrachtgever. De kern ervan is dat er tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geen gezagsverhouding bestaat. Dit betekent dat de opdrachtgever weliswaar instructies mag geven over het resultaat dat hij wil zien, maar dat je als opdrachtnemer geheel vrij bent in de manier waarop je dat resultaat bereikt. Wij denken dat veel tekstschrijvers zich hierin zullen herkennen.
 
Meer doen dan een overeenkomst sluiten
Een ander kenmerk van de overeenkomst is dat hij heel algemeen is geformuleerd is. Het voordeel daarvan is dat hij breed toepasbaar is; je kunt hem gebruiken voor allerlei soorten opdrachten. Maar de keerzijde is dat er interpretatieverschillen mogelijk zijn. Zo kun je zelf wel denken dat je aan alle artikelen voldoet, maar kan de Belastingdienst dat toch anders zien. Daarom is het belangrijk om niet alleen deze overeenkomst af te sluiten, maar ook op allerlei andere manieren aan te tonen dat er tussen jou en je opdrachtgever geen gezagsverhouding bestaat. In de toelichting bij de overeenkomst geven we daar tips en aanwijzingen voor.
 
Benieuwd naar de overeenkomst en de toelichting?
Je kunt hem downloaden op de pagina DBA-overeenkomst Tekstnet. Meer informatie over de Wet DBA vind je op de pagina DBA-dossier voor tekstprofessionals. En heb je er vragen over, mail dan naar Marlies Wopereis, trekker van de DBA-werkgroep van Tekstnet: marlies@lopendeteksten.nl.