Hoe schrijf je nou écht ‘voor Google’?

Geschreven in Actueel, Verslag door Webadmin Tekstnet

Op 9 december 2016 staat Arthur Snaauw gastvrij klaar met koffie en lekkers voor de 20 cursisten. Zij gaan een actieve dag tegemoet onder de – inderdaad bezielende – leiding van Arjan Jonker (Waardevolle Webteksten) en Roy Ishak (royishak.nl; vóór alles copywriter; daarnaast SEO-specialist en content marketeer). De heren belichten ieder vanuit een eigen optiek de uitdaging die voor ons ligt: werken met zoekwoordenanalyse.

Hoe een zoekwoordenanalyse voor je kan gaan werken

De stemming onder de ‘SEO-copywriters to be’ is al snel duidelijk, alsmede de misverstanden over het begrip SEO. Op welke stelling zal dit publiek uitkomen aan het eind van de dag?

 1. Schrijven voor SEO is iets anders dan schrijven voor bezoekers.
 2. Schrijven voor SEO is hetzelfde als schrijven voor bezoekers.
 3. Schrijven voor SEO kan samengaan met schrijven voor bezoekers.

Is SEO dood en zinloos – zoals Cor Hospes beweert – of is het ook voor tekstschrijvers zinvol om te (gaan) gebruiken? De groep gaat al snel aan de slag met cases over zoekwoorden en het bijbehorende onderzoek. De stemming wordt enthousiaster naarmate duidelijker wordt dat zoekwoorden formuleren geen ‘technisch foefje’ is, maar nog steeds een ambacht, waar vooral gezond verstand aan te pas komt. Tekstprofessionals kunnen trouw blijven aan hun doelgroep en hun kernkwaliteiten inzetten om juist gerichter en meetbaar te kunnen schrijven. We warmen dus op voor de gedachte dat doelgroepgericht schrijven en SEO-copywriting kunnen samenvallen!

De ochtend vordert en we halen opgelucht adem vanwege de aanpassing van de regels van Google, waarvan een belangrijke is dat het los schrijven van woorden niet meer hoeft. Daarmee wordt het ook aantrekkelijker om van tevoren een nulmeting uit te voeren en je klant tenminste echt weet wat het resultaat is van je tekst. Er komen in dit stadium van de training ook positieve ervaringen naar boven. Zoals van de verontwaardigde receptioniste: “Sinds jij de teksten hebt geschreven krijg ik steeds meer telefoontjes.”

SEO is geen beperking

Iedereen weet inmiddels dat bloggen uiterst waardevol is voor de vindbaarheid van de website. Gezamenlijk ontdekken we dat de zoekwoordenanalyse geen keyword-spamming hoeft op te leveren. Integendeel, de artikelen schrijven zich dan bijna vanzelf; je kunt zelfs omzetten of kliks en conversie koppelen aan je SEO-resultaten. We nemen afscheid van woordenlijsten, omdat we leren dat deze helemaal niet zo belangrijk zijn. Immers, het woord ‘stemmen’ heeft onvoldoende betekenis als je een markt zoekt voor ‘piano stemmen’. We ontdekken zelfs dat een goede zoekwoordenanalyse vergelijkbaar is met een interview met de klant van je klant. In dat licht is SEO geen beperking, maar input.

Een marketingplan zonder zoekwoordenanalyse is als een lichaam zonder ruggengraat.

Roy Ishak maakt duidelijk dat hij zich inmiddels een waardevol instrument voelt, omdat een SEO-schrijver doelgerichter kan schrijven dan een doorsnee copywriter. Je wordt ingezet om een target te behalen! Gelukkig gaan we praktisch aan de slag met het herkennen en rangschikken van de verschillende lagen in een tekst. De groep ervaart – aan de hand van uiteenlopende opdrachten – dat een goeie zoekopdracht een vijver met meerdere vissen is.

Eerst bouwen we voor de klant een geraamte met de zoekwoorden; aan de hand van de trends en clusters daarvan bouwen we aan de navigatie en ruwe inhoud van de pagina’s.

In deze fase van het tekstschrijven moeten we onze rationele kracht aanboren: aantal zoekwoorden per pagina, naam van de URL per pagina, de metadescriptie.

Daarna volgt pas de creativiteit en kunnen we de pagina’s, al dan niet aangevuld met blogs, vullen met relevante, overtuigende tekst. Het totale proces sluiten we voorlopig af met conversieoptimalisatie en usability voor smartphone, laptop etc.

Bij ‘google suggest’ ligt het goud. De doelgroep presenteert zich vervolgens zelf c.q. als vanzelf. Aan de tekstschrijver is de opdracht om het patroon in het zoekgedrag te vinden en de drijfveren van de doelgroep te zoeken. Antwoorden vind je bijna altijd volgens piramide van Maslov, waarbij de trend wordt gerangschikt van populair naar minder populair.

Spelregels en tips 

 • Titel: max. 69 tekens. Eerst zoekopdracht, daarna merknaam.
 • Meta-omschrijving: zoekopdracht, voordeel en call-to-action. Bijvoorbeeld ‘klik hier’ ‘lees meer’. Max. 155 tekens.
 • Sterretjes (*) of vinkjes (√) vind je via copypastecharacter.com. Het gebruik ervan levert 15 tot 25% meer kliks op. Zorg na het symbool een alfabetisch teken staat.
 • Komt een zoekvolume uit op 110 en hoger, dan verdient de term een eigen pagina. Op grond van het stappenplan van zoekgedrag – bewustwording  oriëntatie  product = oplossing vinden  kopen – bepaal je uiteindelijk of de pagina een overzichtspagina is of dat de pagina op zichzelf staat.
 • Iedere webpagina optimaliseer je voor maar 1 zoekterm. Die plaats je in de titel, in tussenkoppen etc. Dit kan ook een combinatie van woorden zijn of een woordgroepje. 1 vraag = 1 antwoord.
 • Denk in sjablonen: creëer takken binnen je website. Maak blokjes tekst. Zorg voor een template, consistentie, herkenbaarheid. Gebruik spreektaal.
 • Lengte van een pagina: minimaal 300, max. 1100 woorden. Ook als je fan bent van long copy (size matters) blijft er een groot verschil tussen lang en langdradig. “Long copy is niets anders dan een verzameling short copy.”
 • Jeff Bullas, mooi artikel over long copy: http://www.jeffbullas.com.

Tools delen

Een belangrijk hulpmiddel is ‘Keywordtool.io’, waarbij je snel kunt zien waarop mensen zoeken, waarna je suggesties krijgt. Deze kun je nogmaals invoeren om andere suggesties te zoeken. Een abonnement met zoekvolumes kost ca. $ 500 per jaar. Voor zelfstandigen is dit wellicht een te grote uitgave; een goede tip is dan ook om een abonnement met een groepje mensen af te sluiten.

Tenslotte

Bijna te snel kwam er een eind aan deze succesvolle trainingsdag, die in een uitstekende sfeer verliep. De geboden theorie en de praktijkopdrachten zorgden voor een nuttige dag, waarbij eigenlijk alle deelnemers overstag zijn gegaan en fan geworden van SEO. In de wetenschap dat tekstschrijvers of copywriters zich niet hoeven te verloochenen om broodheren tevreden te stellen. Integendeel, meer dan ooit zullen we vanaf deze dag voor de doelgroep schrijven, ook de onze. Met de aanvulling dat we nu afgerekend kunnen – en willen – worden op resultaten. Wat een geweldig eind van 2016 en een waardevolle investering voor 2017!

Een aanrader

Mede namens de deelnemers, wil ik dan ook iedere Tekstnetter aanraden om de workshop ‘Hoe schrijf je nou écht voor Google’ van Arjan Jonker en Roy Ishak te volgen.