Btw betalen

Geschreven in Uncategorized door Anneke Nunn0 reacties

BTW betalen

Deze pagina is onveranderd overgenomen uit Tekstnetwiki en voor het  laatst bewerkt op 5 jan 2015, dus misschien verouderd.

Het is niet altijd helder of het werk van een tekstschrijver vrijgesteld is van btw of niet. Journalistiek werk is vrijgesteld, commercieel niet. De belastingdienst kent het beroep ‘tekstschrijver’ niet. Zij omschrijft werk van ‘schrijvers’ en van ‘journalisten’ als vrijgesteld van btw. Hierbij is nadrukkelijk sprake van ‘werk’ of ‘prestaties’. Het is dus niet zo dat een persoon is vrijgesteld van btw.

 

Inhoud

Wat is journalistiek werk?

Uit correspondentie tussen de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het ministerie van Financiën komt de volgende omschrijving naar voren van journalistiek werk:

 • Het is werk voor een nieuws- of informatiemedium. Dit is in het verleden, voor het internettijdperk, vaak nader gespecificeerd als een inhoudelijke of redactionele bijdrage aan een dagblad of tijdschrift of een in- of voorlichtend programma voor radio of televisie. Inmiddels gaat men ervan uit dat ook internet eronder valt.
 • Het werk is een afgewogen weergave of interpretatie van feiten en/of omstandigheden en/of meningen.
 • Het werk is ontstaan door eigen nieuwsgaring of door informatie te rangschikken. De journalistieke dienst kan het resultaat zijn van eigen speurwerk, maar ook van het ordenen en interpreteren van bestaand materiaal.

Wat is niet-journalistiek werk?

Onder niet-journalistiek (schrijf)werk vallen: reclamefolder, jaarverslag of voorlichtingstekst, verslag van een bijeenkomst, beleidsvisies en -nota’s. Ander werk dat tekstschrijvers verrichten: adviseren van bedrijven of overheden over communicatiestrategie of communicatie-advisering en begeleiding van voor functionarissen of politici.

De vergoedingen hiervoor zijn belast met omzetbelasting. Dat betekent dat je je honorarium moet verhogen met btw.

 

Grijs gebied

Tussen geschreven journalistiek en commercieel werk bevindt zich een grijs gebied.

Wanneer het tekstschrijven en redigeren een direct voortvloeisel is uit journalistiek werk is de vergoeding daarvoor ook vrijgesteld. Maar dan moet je wel goed kunnen argumenteren dat de tekstwerkzaamheden inderdaad journalistiek van aard zijn of voortvloeien uit het scheppende journalistieke werk.

Een voorbeeld: De politiek verslaggever van een dagblad treedt op als betaalde gast in een discussieprogramma op tv. Is hij ingehuurd om ‘taalspitsvondige opdrachten’ uit te voeren, dan is dat niet journalistiek werk en moet hij btw vragen en afdragen. Neemt hij deel aan de discussie als politiek verslaggever dan is dit mogelijk wel te zien als journalistiek werk. Ander voorbeeld is het jaarverslag: in principe is dit commercieel werk (btw-plichtig), maar als je opdracht hebt gekregen mensen te interviewen voor het jaarverslag en daar journalistieke vrijheid in behoudt, is sprake van journalistiek werk (btw-vrijgesteld).

Lezingen en voordrachten zijn in het algemeen belast, tenzij ze een ‘echte’ schrijver of een journalist voorleest uit zijn eigen werk.

 

Belastinginspecteur bepaalt in grijs gebied

Btw afdragen is geen kwestie van vrije keuze. Wie ten onrechte geen btw in rekening brengt kan een naheffing verwachting, eventueel verhoogd met een boete. Wie twijfelt kan het beste zijn keuze voorleggen aan de belastinginspecteur. Die bepaalt of een werk is vrijgesteld of niet. Wel kan een tekstschrijver proberen die inspecteur te beïnvloeden met argumenten. Het is belangrijk te vragen om een schriftelijke stellingname. De eigen inspecteur is hierbij bepalend, de belastinginspecteur van de opdrachtgever moet zich hieraan houden.

In het tussengebied gelden geen duidelijke regels. Eigen interpretatie speelt hier een grote rol. Doorslaggevend is wat de belastinginspecteur van de tekstschrijver ervan vindt. Is er discussie dan is het aan te raden je eigen inspecteur om een schriftelijke stellingname te vragen. Heb je belang bij wel of juist niet btw afdragen, dan kun je je inspecteur met argumenten proberen te beïnvloeden. Vaak is deze er wel gevoelig voor.

 

Je wil wel btw afdragen

Btw-plichtig zijn kan voordelen hebben. Wie over al zijn werk btw afdraagt mag ook alle btw die hij zelf betaalt aftrekken. Investeringen in producten en diensten worden daarmee 21% goedkoper. Probeer de belastinginspecteur te overtuigen dat al je producties ‘in opdracht’ zijn geschreven en niet het resultaat zijn van vrije nieuwsgaring en zorg dat je daar een schriftelijke bevestiging van krijgt.

Benadruk het volgende:

 • je opdrachtgever mag zinnen/stukken tekst van de mensen schrappen als die hem niet goed uitkomen
 • je hebt al je bronnen en informatie van je opdrachtgever gekregen

Je wil geen btw afdragen

Het is niet altijd handig om btw te vragen aan de opdrachtgever. Dit is het geval als die zelf geen btw mag terugvragen. Dat maakt de opdrachten 21% duurder. Valt de opdracht in het tussengebied, probeer dan de belastinginspecteur te overtuigen dat je producties het gevolg zijn van vrije nieuwsgaring en zorg dat je daar een schriftelijke bevestiging van krijgt.

Benadruk het volgende:

 • je achterhaalt en bepaalt zelf wie je het beste kunt interviewen
 • je hebt volledige vrijheid van je opdrachtgever om op te schrijven wat zij zeggen. De opdrachtgever heeft hier geen stem in.
 • je teksten in het bedrijfsblad zijn primair informatief en beogen niet de lezer te overtuigen.

Btw en onderwijs

Diensten in het kader van algemeen (primair) onderwijs zijn vrijgesteld van btw. Per 1 juli 2010 zijn op grond van Europese regels alle diensten in het kader van kortdurend beroepsonderwijs btw-belast (21%).

Vrijstelling

Er kan een vrijstelling voor de btw-plicht voor kortdurend beroepsonderwijs worden gekregen als je laat registreren in (één van) de registers van het CRKBO (Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs). Registratie in het register betekent dat je voor alle diensten die onder dat register vallen geen btw meer in rekening mag brengen. Je kunt dus niet meer kiezen (zoals dat tot 1 juli wel kon) om per opdracht of per opdrachtgever wel of niet btw-plichtig te willen zijn. De enige keuze die je hebt is wel of geen registratie.

Overgangsregeling

Als je voor 1 oktober 2010 hebt aangemeld bij het register en je hebt voor het einde van het jaar de audit doorlopen, dan wordt verondersteld dat je vanaf 1 juli 2010 btw vrijgesteld bent.

Op 30 september 2010 heeft het ministerie van Financiën besloten de termijn voor zzp’ers te verlengen: zij hebben nog tot 1 januari 2011 de tijd om zich aan te melden en zij moeten voor 1 april 2011 de audit doorlopen.

Kortdurend beroepsonderwijs

De vrijstelling heeft alleen betrekking op (kortdurend) beroepsonderwijs. (Kortdurend) beroepsonderwijs wordt omschreven als: Beroepsonderwijs omvat diensten inzake “beroepsopleiding of -herscholing” , onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep en onderwijs met het oog op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en -herscholing vallen ook cursussen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om management-, automatiserings-, taal-, sollicitatie- en ondernemingsraadcursussen. Onderwijs dat zich primair richt op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld lessen voor EHBO of het rijbewijs BE) valt niet onder het begrip beroepsopleiding. De feitelijke beoordeling of sprake is van beroepsonderwijs vindt plaats bij de Inspecteur van Belastingen.

Voor hobbycursussen, de spreekwoordelijke punnik- en macrameecursus, en andere cursussen die niet vallen onder beroepsonderwijs moest in het verleden ook al btw in rekening worden gebracht. In veel gevallen gebeurde dit in het verleden niet. Door de wijziging van de btw-regels is dit probleem nu wat pregnanter naar voren gekomen.

Registratie

Het CRKBO kent twee registers:
a. een register voor ‘instellingen’
b. een register voor ‘(gast-)docenten

 • Een zzp’er kan tot beide categorieën behoren.
 • Een instelling in het kader van het beroepsonderwijs is een instelling (rechts- of natuurlijke persoon) die zelf cursussen ontwikkelt en daarvoor (in principe) zelf klanten werft.
 • Word je ingeschakeld ter uitvoering van trainingen van anderen, dan ben je ‘(gast-)docent’ (je werft dus niet zelf de cursisten)
 • Denkbaar is dat een zzp’er beide activiteiten uitoefent.
 • Aan inschrijving in het register voor ‘instellingen’ worden hogere eisen gesteld. Ook geldt een hogere vergoeding voor de audit en registratie.
 • Als je als zzp’er ook als ‘instelling’ opereert, en je laat registreren kom je als je dat wilt automatisch in aanmerking voor het docentenregister (je betaalt dan niets extra)

Wel of niet registreren

De vraag of je je wel of niet laat registreren en voor welke registers hangt af van een aantal vragen die de zzp’er zichzelf zal moeten stellen. De belangrijkste vragen zijn:

 • kwalificeren mijn activiteiten als beroepsonderwijs
 • kwalificeren mijn werkzaamheden als ‘onderwijsinstelling’ of als ‘(gast-)docent of doe ik beide
 • verricht ik mijn ‘instellingswerkzaamheden’ en/of ‘gastdocentwerkzaamheden’ voornamelijk voor opdrachtgevers die geen btw kunnen verrekenen? (per soort van werkzaamheid bekijken)
 • hoe verhoudt zich de omzet uit deze activiteiten tot mijn totale omzet
 • verwacht ik in de toekomst een wijziging in de aard van mijn werkzaamheden of opdrachtgevers?

Als de uitkomst op deze vragen is dat je nu en in de toekomst verwacht voor in grote mate te werken voor opdrachtgevers die geen btw kunnen verrekenen, is inschrijving in 1 van de registers of in beide mogelijk aan te bevelen. (NB: de kosten van audit en registratie verdisconteer je natuurlijk in de tarieven die je hanteert).

Vraag- en discussiepunten

PZO, onze belangenbehartiger, is (najaar 2010) samen met onder andere FNV zelfstandigen in gesprek met het ministerie van Financiën omdat deze regeling zeer onduidelijk is. Doel van het gesprek is ervoor te zorgen dat deze regeling minder ongunstig uitpakt voor zzp-ers. Vraag en discussiepunten zijn:

 • Noodzaak van twee registers voor zzp’ers
 • De vraag of het ‘instellingenregister’ wel voldoende is toegesneden op zzp’ers (zowel qua audit als qua vergoeding)
 • Duur van inschrijving en tussentijdse uitschrijving

Meer informatie

Teruggeplaatst van “http://wiki.tekstnet.nl/wiki/BTW_betalen

Categorie: Ondernemen

 • Deze pagina is het laatst bewerkt op 5 jan 2015 om 14:01.

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.